Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelumme kattavat mekaanisen suunnittelun ja rakenteelliset analyysit. Vaativien hankkeiden hallinta ja innovatiiviset ratkaisumme ovat tehneet meistä erinomaisen liikekumppanin.

Aloitamme yleensä suunnittelutyön analysoimalla asiakkaan nykyisiä tuotantomenetelmiä. Analyysiemme pohjalta ehdotamme asiakkaalle  kehitysmahdollisuuksia. Esimerkiksi tuotesuunnittelussa pyrimme modularisoimaan kokonaisuuksia. Modularisoinnin kautta saavutetaan kustannussäästöjä ja parannetaan tuottavuutta sekä massatuotannossa että yksittäisissä projektitoimituksissa.

Meitä käyttämällä voit saada todellista lisäarvoa!

Mekaniikkasuunnittelu

Kokoonpanosuunnittelu, Tuotantosuunnittelu

Kategoriat

  • Teräsrakenteet ja komponentit
  • Mekaaniset laitteet

Henkilöstöllämme on kokemusta mm. hitsausrakenteiden-, valukappaleiden-, koneiden- ja putkituksien suunnittelusta.

Palvelumme sisältävät tarvittaessa: tuotantodokumentit ja käyttöohjeet.

Rakenneanalyysit

Teknisen laskennan osastollamme on käytössä uusimmat lujuuslaskentaohjelmistot joiden avulla voimme tarjota sekä lineaarisia että epälineaarisia staattisia analyysejä.

Käyttämämme ohjelmistot; Solidworks analysis ja MIDAS NFX

Analyysitulokset on mahdollista saada raporttina, jota voidaan käyttää asiakkaan hyväksyntää tai luokitusta varten.

Referenssit