Tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Alvars Oy (2098611-0), Kreetankuja 2, 21200 Raisio 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

office(a)alvars.fi, 050 4427 272 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt 

Alvars Oy:n myynti- ja markkinointirekisteri. Rekisteri sisältää tietoja potentiaalisten asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden edustajista. 

4. Käsittelyn tarkoitus ja lakisääteinen peruste 

Henkilötietoja käsitellään Alvars Oy:n palveluiden myynti- ja markkinointitarkoituksissa sekä liiketoiminnan harjoittamisessa ja kehittämisessä. Käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (markkinointi, liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen). 

Teknisesti kerättyä verkkosivuston käyttöön liittyvää tietoa voidaan käyttää liiketoiminnan suunnittelussa, verkkosivuston käyttökokemuksen parantamisessa sekä erilaisten markkinointianalyysien teossa. 

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet 

Rekisteri sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli, asiakas-/yhteistyöyrityksen nimi ja mahdollisia kontaktointiin liittyviä tietoja. Tiedot on saatu suoraan henkilöltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yrityksen internetsivuilta tai muun markkinointimateriaalin kautta. 

Käytämme evästeitä verkkosivustomme ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Teknisesti kerättyä tietoa analysoidaan Google Analytics -työkalun avulla. Alvars Oy Kreetankuja 2, FI-21200 Raisio office@alvars.fi www.alvars.fi 2/2 

6. Henkilötietojen siirtäminen EU-alueen ulkopuolelle ja luovuttaminen ulkopuolisille 

Sähköpostimarkkinoinnissa käytämme Mailchimp-palvelua, jonka myötä henkilötietoja saatetaan joissain tapauksissa säilyttää EU-alueen ulkopuolella olevilla palvelimilla. 

Lisätietoa palvelun tietosuojasta: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. 

7. Henkilötietojen säilyttäminen 

Säilytämme tietoja käyttötarkoitukselle tarpeellisen ajan. Vanhentuneet, virheelliset ja tarpeettomat tiedot poistetaan rekisteristä. 

8. Käsittelyn turvallisuuden varmistaminen 

Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset järjestelmiin. Tietojen näkyvyyttä voidaan rajoittaa käyttäjätunnuskohtaisesti. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja asianmukaisella virustorjunnalla. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietolainsäädännön mukaisesti pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaan. 

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.1.2019.