Muut suunnittelupalvelut

Kahden erikoistumisalamme lisäksi tarjoamme suunnittelupalveluita joustavasti asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Päätavoitteemme on ratkaista ongelmia ja auttaa asiakkaitamme menestymään. Pitkäaikainen kokemuksemme laivaan integroitavien rakenteiden ja muiden meriteknisten ratkaisujen suunnittelussa antaa asiakkaalle varmuuden siitä, että tarjoamme toimivia ja kestäviä ratkaisuja suunnitelmamme täyttävät standardit ja ovat yhteensopivia ympäristön kanssa.

Tuotekehitys

Olemme menestyksekkäästi toteuttaneet monia haastavia tuotekehitysprojekteja konseptista tuotantoon ja asennukseen asti. Vahvimpia tuotekehityksen osaamisalueitamme ovat erilaiset meritekniset ratkaisut, kuten kytkentä- ja tartuntalaitteet.

Pushpin®-puskuproomun kytkentälaitteen kehittäminen on erinomainen esimerkki tuotekehitystyöstämme. Kytkentälaitetta on vuosien varrella hyödynnetty erilaisissa tarkoituksissa, esimerkiksi jäänmurtajan irrotettavan keulan ja hinaajan yhdistämiseen. Pushpin® parantaa proomun hallintaa ja mahdollistaa operoinnin vaativissakin sääolosuhteissa.

Toinen loistava esimerkki tuotekehitystyöstämme on tuulivoimalan huoltoalukseen asennettava tartuntalaite. Gripper muodostaa tukevan tartunnan aluksen ja tuulivoimalan rungon välille huoltotöiden aikana. Kehitysprojekti sisälsi suunnittelun ja lujuuslaskentatyön konseptitasolta lopulliseen valmistettuun tuotteeseen asti.

Tuotekehitysosaamisemme soveltuu meriteollisuuden lisäksi myös muiden toimialojen kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin. Pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja toimimalla tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa saavutamme erinomaisia tuloksia.

Kansivarustelu

Kansivarusteluprojektimme ovat tyypillisesti koskeneet erilaisten portaiden, kaiteiden sekä parvekkeiden suunnittelua risteilyaluksiin. Mallinnuspohjaisella suunnittelulla varmistamme kokonaisuuksien yhteensopivuuden ja toimivuuden. 3D-mallimme mahdollistavat myös viime hetken muutosten tekemisen vaivattomasti.

Yksi suurimmista kansivarusteluprojekteistamme on ollut Symphony of the Seas -risteilyaluksen ulko- ja sisäparvekkeiden suunnittelu. Projektin aikana suunnittelimme noin kuusikymmentä erilaista parvekevariaatiota ja varmistimme yhteensä noin 2000 erillisen parvekkeen yhteensopivuuden laivan rakenteisiin.

Sisustussuunnittelu

Risteilijöiden sisustusalueet sisältävät usein arkkitehdin luomia näyttäviä rakenteita, joiden toteuttaminen vaatii monipuolista suunnitteluosaamista. Toimimme yhteistyössä eri osapuolten kanssa yhdistäen arkkitehdin luonnoksen ja asiakkaan tarpeen teknisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Renderöidyt kuvat ja animaatiot havainnollistavat suunnitelman visuaalisen lopputuloksen auttaen asiakasta päätöksenteossa jo projektin aikana.

Palvelumme voi sisältää esimerkiksi mekaniikkasuunnittelun, lujuuslaskennan, asennussuunnittelun ja render-kuvat suunnitelmasta. 

Uusimmat referenssit

WHRU teräsrakenteen ja generaattoreiden merikiinnityssuunnittelu
Toimeksiantomme sisälsi merikiinnityselementtien suunnittelun sekä tekniset laskelmat, kuten kannen ja kiinnityselementtien lujuusanalyysit. Myös nosto- ja lastausoperaatioiden osalta tehtiin analyysit...
Timantti-rakenne
Timantti-rakenne on Mein Schiff 1 ja 2 risteilyalusten potkurien yläpuolella sijaitseva suurikokoinen lasi- ja teräsrakenne. Rakenne on leveydeltään 50...
Pushpin-kytkentälaite
Pushpin on kytkentälaiteratkaisu, jolla yhdistetään hinaaja proomuun. Ratkaisulla parannettiin yhdistelmän hallittavuutta, vähennettiin polttoainekustannuksia ja parannettiin toimivuutta haastavissa meriolosuhteissa. Pushpin-kytkentälaiteprojekti...
Merikiinnityssuunnittelu kelan kuljetukseen
Merikiinnityssuunnitteluprojekti suuren, halkaisijaltaan 32-metrisen kelan kuljetukseen. Projekti sisälsi tarvittavien merikiinnityselementtien suunnittelun, analyysin ja dokumentoinnin sekä aluksen kannen lujuusanalyysin. Yhteenvetoraportti...
Rising Tide -lasitalo
Rising Tide on Oasis-luokan risteilyalusten ulkotiloihin sijoitettu putkipalkkirakenteinen lasitalo. Lasitalon sisällä toimii kansien välillä liikkuva baaritaso. Suunnittelutyö sisälsi rakenteen...
Laivalohkojen projektikuljetussuunnittelu
Vuosien varrella olemme tarjonneet asiakkaallemme teknistä tukea lukuisissa laivalohkokuljetuksissa. Palveluihimme kuuluu lastin sijoittelu sekä tarvittavien merikiinnityselementtien suunnittelu, lujuusanalyysit ja...